ร้านดอกไม้-หัวหิน

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

ดอกราชพฤกษ์ ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติของไทย

ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติของไทยคือดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (ภาษาอีสาน) และ ดอกลมแล้ง (ภาษาเหนือ) โดยที่ดอกราชพฤกษ์นั้นมีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวง มีสีเหลืองสดใสสวยงาม ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี โดยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะ ตามวัดวาอาราม อีกทั้งเราจะพบว่าคนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยมก่อกันในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย

  1. ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกลำดวน

ดอกลำดวน ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติกัมพูชา

ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติของกัมพูชาคือดอกลำดวน โดยที่ดอกลำดวนเป็นร้านดอกไม้ หัวหินสีขาวปนเหลืองนวล (เหลืองนวลอ่อนๆ) มีกลีบดอกหนาและค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ โดยจะส่งกลิ่นแรงในช่วงเวลากลางคืน ชาวกัมพูชาถือว่าดอกลำดวนเป็นร้านดอกไม้ หัวหินมงคล นิยมปลูกกันทั่วประเทศ เป็น