ดอกจำปาลาว

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติอาเซียนที่มีลักษณะแปลกตา แต่มีเอกลักษณ์และสวยงามมาก

  1. ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติลาว – ดอกจำปาลาว (Dok Champa) หรือ ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี หรือ ดอกจำปาลาว ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติลาว

ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติอาเซียนอีกประเทศหนึ่งคือดอกลีลาวดีของประเทศลาว ดอกลีลาวดีมีชื่อในภาษาลาวว่าดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยโบราณนิยมเรียกว่าดอกลั่นทม ซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลาวดีในภายหลัง (นัยว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล) ดอกลีลาวดีนั้นเป็นร้านดอกไม้ หัวหินที่มีหลากหลายสีสัน ทั้งสีขาว สีส้ม สีแดง สีชมพู และสีเหลืองเป็นต้น คนลาวถือว่าดอกลีลาวดีซึ่งเป็นร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติของตนนั้นเป็นตัวแทนของความสดชื่น ความจริงใจ และ