บรรพ

Posted on: มิถุนายน 26, 2015, by :

บุนนาค

“….พิกุลบุนนาคมากมี

ตามทางหว่างวิถีสีขาวสด

ชมพลางทางเร่งรีบรถ

เลียบตามบรรพตคีรี…”

วรรณคดี : “อิเหนา”  ตอนท้าวปันจะรากันไปในพิธีอภิเษกสังคามาระตา

ผู้ประพันธ์ :  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ชื่อพฤกษศาสตร์  :  Mesua  ferrea, L.

ชื่อสามัญ          :  Indian  Rose  Dhestnut, Iron  Weed