ดอกไม้

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติเวียดนามคือดอกบัว คนเวียดนามมีความเชื่อว่าดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี รวมถึงความเชื่อที่ว่าดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งรุ่งอรุณ เนื่องจากดอกบัวจะคลี่บานพร้อมกับแสงตะวัน ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นวันที่แจ่มใส เราจึงสามารถพบคำว่าดอกบัวอยู่ในบทเพลงพื้นบ้านและบทกลอนในภาษาเวียดนามอยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติอาเซียนที่ไม่ได้เป็นร้านดอกไม้ หัวหินประจำถิ่น แต่เป็นร้านดอกไม้ หัวหินที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกประเทศอาเซียน

  1. ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติสิงคโปร์ – ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim)

Vanda ‘Miss Joaquim’

Vanda ‘Miss Joaquim’ ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติสิงคโปร์

ร้านดอกไม้ หัวหินประจำชาติของสิงค์โปร์คือดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim ) ซึ่งดอกกล้วยไม้แวนด้านี้จะมีสีม่วงแดงสดใส สามารถออกดอกบานสะพรั่งได้ตลอดทั้งปี โดยชื่อ Vanda Miss Joaquim มาจากชื่อของผู้ที่สามารถผสมพันธุ์